Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Bảng chữ cái tiếng Thái

Nguyên âm
Phần lớn nguyên âm tiếng Thái gần tương đương như tiếng Việt. Các nguyên âm này không đòi hỏi phải nghe và thực tập kỹ.Cần phân biệt giữa nguyên dâm dài và ngắn, được biểu thị bằng cách gấp đôi nguyên âm hoặc có thêm âm 'h', sự khác nhau này có thể thay đổi ý nghĩa của từ.


Phụ âm
Các phụ âm 'k', 'p' và 't' trong tiếng Thái, bạn có thể phát âm các phụ âm này có hoặc không có hơi gió để phân biệt các âm khác nhau. Ví dụ âm 'k' trong từ lék không có âm gió; khi nói phải nuốt phụ âm cuối.
Âm gió được biểu thị bằng chữ 'h'. Ví dụ âm 'k' trong từ inkhão được phát âm có âm gió. Phụ âm 'ph' được phát âm là 'phờ' có hơi gió.

Thai Alphabet Constanants

Nguyên âm dấu

Thai Alphabet Tomes 3

Chữ số:

Thai Alphabet Numbers


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét